Từ khóa: Cổ phiếu

Eximbank tạm ứng bao nhiêu cho khách hàng mất tiền ở Nghệ An?

Liên quan đến các khoản tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng tại Phòng giao dịch Đô Lương, chi nhánh Eximbank Vinh tỉnh Nghệ An

Bà Chu Thị Bình đã nhận tạm ứng đợt 1 của Eximbank 93 tỷ đồng

Liên quan đến các khoản tiền gửi tiết kiệm của khách hàng Chu Thị Bình tại Chi nhánh Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh