HDBank dự kiến tăng trưởng lợi nhuận bình quân 37% giai đoạn 2017-2021

Giao dịch tại HDBank. (Nguồn: HDBank) Giao dịch tại HDBank. (Nguồn: HDBank)