Agribank bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo tại trụ sở chính

Lãnh đạo Agrinbank tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí nhận quyết định. (Nguồn: Agribank) Lãnh đạo Agrinbank tặng hoa chúc mừng cho các đồng chí nhận quyết định. (Nguồn: Agribank)