Eximbank tạm ứng bao nhiêu cho khách hàng mất tiền ở Nghệ An?

Giao dịch tại Eximbank. (Nguồn: Eximbank) Giao dịch tại Eximbank. (Nguồn: Eximbank)