SeABank bổ nhiệm thêm 2 thành viên ban tổng giám đốc

Ông Lê Quốc Long và ông Hoàng Mạnh Phú. (Nguồn: SeABank) Ông Lê Quốc Long và ông Hoàng Mạnh Phú. (Nguồn: SeABank)