China UnionPay triển khai dịch vụ thanh toán qua mã QR tại Việt Nam

(Nguồn: adwright.com) (Nguồn: adwright.com)