TPBank: Lợi nhuận trước thuế trong quý 1 tăng 2,4 lần so với cùng kỳ

Giao dịch tại TPBank. (Nguồn: TPBank) Giao dịch tại TPBank. (Nguồn: TPBank)