Từ khóa: cải cách thuế

Thâm hụt ngân sách Mỹ có thể vượt 1.000 tỷ USD vào năm 2020

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 9/4 nhận định thâm hụt ngân sách của nước này sẽ tăng hơn 20% trong năm nay và vượt mức 1.000 tỷ USD vào năm 2020, chủ yếu do cải cách thuế hồi tháng 12 năm ngoái.