Từ khóa: Chính phủ đóng cửa

Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách ngắn hạn tránh chính phủ đóng cửa

Dưới sức ép không để các cơ quan chính phủ liên bang bị đóng cửa trước thời hạn chót vào đêm 22/12, lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 21/12 đã thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn, qua đó giúp chính phủ có thể hoạt động thêm bốn tuần nữa.