Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách ngắn hạn tránh chính phủ đóng cửa

Đồng hồ đo nợ công của Mỹ tại New York ngày 20/12. (Nguồn: THX/TTXVN) Đồng hồ đo nợ công của Mỹ tại New York ngày 20/12. (Nguồn: THX/TTXVN)