Viện Quản Lý Tri Thức Về Công Nghệ

Viện Quản Lý Tri Thức Về Công Nghệ

Lĩnh vực: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Website: www.nqa.com

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
35 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)
Điện thoại:
(028) 35113506
Fax:
Email:
ecotech@hcm.vnn.vn
Slogan:
Người đại diện: