Văn Phòng Đại Diện - Công Ty Alliance Thiết Bị Máy Quấn

Văn Phòng Đại Diện - Công Ty Alliance Thiết Bị Máy Quấn

Lĩnh vực: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Website: http://www.alliance-winding.com/

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
47 Đặng Huy Trứ, Tp. Huế, Thừa Thiên-Huế
Điện thoại:
(0234) 3884663
Fax:
Email:
mkgavi@galacticomm.org
Slogan:
Người đại diện: