Trường Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định

Trường Đại Học Tư Thục Công Nghệ Thông Tin Gia Định

Lĩnh vực: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Website: www.giadinh.edu.vn

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
14/25 Hoàng Dư Khương, P. 12, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)
Điện thoại:
(028) 39312488
Fax:
Email:
gduniversity@yahoo.com
Slogan:
Người đại diện: