Langfarm - Công Ty TNHH Quảng Thái

Langfarm - Công Ty TNHH Quảng Thái

Lĩnh vực: Sản xuất cà phê, Bán buôn cà phê

Website: www.langfarm.com

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
1B Hoàng Văn Thụ, P. 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại:
(0263) 3811081
Fax:
Email:
info@langfarmdalat.com
Slogan:
Người đại diện: