Công Ty Xi Mạ Công Nghiệp

Công Ty Xi Mạ Công Nghiệp

Lĩnh vực: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Website: www.ximacongnghiep.com

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
18 đường D9, TX. Thuận An, Bình Dương
Điện thoại:
(0274) 6264646
Fax:
Email:
info@ximacongnghiep.com
Slogan:
Người đại diện: