Công Ty Tự Động Hóa Cơ Khí Và Môi Trường

Công Ty Tự Động Hóa Cơ Khí Và Môi Trường

Lĩnh vực: Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

Website: www.ameco.com.vn

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
Tầng 20 Tòa Nhà Alphanam, 151A Nguyễn Đức Cảnh, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại:
(024) 36627943
Fax:
Email:
nguyenthai.hung@ameco.com.vn
Slogan:
Người đại diện: