Công Ty TNHH MTV Kim Công

Công Ty TNHH MTV Kim Công

Lĩnh vực: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu, Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, Bán buôn chuyên doanh khác

Website: http://www.kimcong.com/

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
27B4, Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q. 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(+84)-( 28) - 37 16 01 98
Fax:
(+84) - ( 28)-37 16 39 66
Email:
info@kimcong.com
Slogan:
Người đại diện: