Công Ty TNHH Minano Việt Nam

Công Ty TNHH Minano Việt Nam

Lĩnh vực: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Website: www.minanovn.bizz.vn

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
NR Nguyễn Văn Hiệp, Thôn Đại Trạch, X. Đình Tổ, H. Thuận Thành, Bắc Ninh
Điện thoại:
01655 963 905, 0974 977 201
Fax:
Email:
hoanghiepsky.jp@gmail.com
Slogan:
Người đại diện: