Công Ty TNHH Hồ Phượng

Công Ty TNHH Hồ Phượng

Lĩnh vực: Sản xuất cà phê, Bán buôn cà phê

Website: www.hophuongcoffee.com

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
288 Thôn Srê Đăng, X. N’Thol Hạ, H. Đức Trọng, Lâm Đồng
Điện thoại:
(0263) 222 9299
Fax:
Email:
ctyhophuong@gmail.com
Slogan:
Người đại diện: