Công Ty TNHH Công Nghệ Vũ Hán JOHO

Công Ty TNHH Công Nghệ Vũ Hán JOHO

Lĩnh vực: Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn

Website: www.johotec.com

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
Số 53 Đại Lộ Nanhu, Q. Hồng Sơn, Vũ Hán,
Điện thoại:
(0086) 02765027980
Fax:
Email:
wuhuan@johotec.com
Slogan:
Người đại diện: