Công Ty TNHH Biển Việt

Công Ty TNHH Biển Việt

Lĩnh vực: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột, Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), Sản xuất giày, dép, Sản xuất bao bì bằng gỗ, Sản xuất máy thông dụng khác, Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá, Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet, Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản, Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, Sản xuất hóa chất cơ bản, Sản xuất sản phẩm từ plastic, Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, Bán buôn thực phẩm, Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh, Nuôi trồng thủy sản , Xay sát và sản xuất bột

Website: www.vinasea.vn

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
Số 9 Pasteur, P. Xương Huân, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại:
+ 84 258 3562 911
Fax:
+84 258 3562 912
Email:
vinasea@vinasea.com
Slogan:
Người đại diện: