CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG THY ANH

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG THY ANH

Lĩnh vực: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Vận tải hành khách đường bộ khác, Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, Cho thuê xe có động cơ

Website: http://thyanh.com.vn/

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
26/47 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
0283 9100921
Fax:
0283 9101039
Email:
thyanh03@gmail.com
Slogan:
Người đại diện: