CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG - DỆT QUANG TRUNG

CÔNG TY TNHH BẢO HỘ LAO ĐỘNG - DỆT QUANG TRUNG

Lĩnh vực: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác, Sản xuất các loại dây bện và lưới, Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu, May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú), In ấn, Dịch vụ liên quan đến in, Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu, Sản xuất khác chưa được phân vào đâu, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu, Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt, Tái chế phế liệu, Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, Xây dựng công trình công ích, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác, Đại lý ô tô và xe có động cơ khác, Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa, Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép, Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, Bán buôn kim loại và quặng kim loại, Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh, Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Website: http://www.dqt.com.vn/

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
11/11/1295 Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại:
0934612005 - Tel: 0988652005
Fax:
024.7300.7400
Email:
Slogan:
Người đại diện: