Công Ty CP SX - TM - DV Khatoco

Công Ty CP SX - TM - DV Khatoco

Lĩnh vực: CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

Website: www.lbn.com.vn

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
Lô A29 - A30, Đường Số 3, CCN. Diên Phú, Khánh Hòa
Điện thoại:
(0258) 3770274, 0903596900
Fax:
Email:
lienhe@lbn.com.vn
Slogan:
Người đại diện: