Công Ty CP Đào Tạo BE - Trung Tâm Học Làm Chủ - Học Làm Giàu - Học Kinh Doanh

Công Ty CP Đào Tạo BE - Trung Tâm Học Làm Chủ - Học Làm Giàu - Học Kinh Doanh

Lĩnh vực: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Website: www.BeTraining.org

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
199 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)
Điện thoại:
(028) 54221032
Fax:
Email:
info@betraining.org
Slogan:
Người đại diện: