CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TIPHARCO

Lĩnh vực: Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh, Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh, Bán buôn đồ uống, Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

Website: http://tipharco.com.vn/

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
Lô 08, 09 Cụm Công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Tân Mỹ Chánh, Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, Vietnam
Điện thoại:
0273 3871817
Fax:
0273 3885040
Email:
tipharco@vnn.vn
Slogan:
Người đại diện:
Phạm Quang Bình