CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Lĩnh vực: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu, Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh, Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, Kiểm tra và phân tích kỹ thuật, Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa, Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh, Sản xuất sản phẩm từ plastic, Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, Bán buôn thực phẩm, Bán buôn đồ uống, Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh, Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh, Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu, Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

Website: www.dhgpharma.com.vn

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
288 Bis, Nguyễn Văn Cừ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ
Điện thoại:
(0292). 3891433 – 3890802
Fax:
Email:
dhgpharma@dhgpharma.com.vn
Slogan:
Người đại diện:
Masashi Nakaura