Cà Phê Thuần Việt - Công Ty TNHH Trà Và Cà Phê Thuần Việt Lâm Đồng

Cà Phê Thuần Việt - Công Ty TNHH Trà Và Cà Phê Thuần Việt Lâm Đồng

Lĩnh vực: Sản xuất cà phê, Bán buôn cà phê

Website: www.caphethuanviet.com.vn

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
Số 158, Thôn 1, X. Đạ Ròn, H. Đơn Dương, Lâm Đồng
Điện thoại:
(0263) 3634888
Fax:
Email:
caphethuanvietlamdong@gmail.com
Slogan:
Người đại diện: