Biên Nguyên - Công Ty TNHH Biên Nguyên

Biên Nguyên - Công Ty TNHH Biên Nguyên

Lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại

Website: www.biennguyen.com

Theo dõi:

Thông tin doanh nghiệp

Địa chỉ:
261 Trần Xuân Soạn, P. Tân Kiểng, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)
Điện thoại:
(028) 22102196, 22102197
Fax:
Email:
sales@biennguyen.com
Slogan:
Người đại diện: